regie-op-dementie-icoon-persoonlijke-administratie.jpg

Persoonlijke Administratie

Denk aan administratie, financieën , volmacht, notaris, pensioen, CAK, inkomen.  

Persoonlijke administratie van je vader of moeder is een belangrijk aandachtspunt nadat de diagnose dementie is vastgesteld. Wat moet je overnemen en wat lukt nog zelf?

Persoonlijke administratie van je vader of moeder is een belangrijk aandachtspunt nadat de diagnose dementie is vastgesteld. Wat moet je overnemen en wat lukt nog zelf?

 

[REKENTOOL]

Financiën wonen berekenen

Handige rekentool van Zorgbalans die snel & met alle inkomen & kosten rekening houdt. Gebruikersvriendelijk ingericht met eenvoudige uitleg. 

[TIP]

Levenstestament

Een hele heldere uitleg over volmacht (levenstestament). Met een mooie checklist ter voorbereiding op de afspraak met de notaris.

regie-op-dementie-cosenior.jpg

[WEBSITE]

CoSenior in Haarlem

Mr. Andrea de Roos uit Haarlem begeleidt ouderen helder en duidelijk bij het maken van een levenstestament of (algemene) volmacht. Ze wikkelt nalatenschappen af, is levensexecuteur, toezichthouder en kandidaat-notaris. Het is haar passie om ouderen te helpen zelf tijdig de regie in handen te laten nemen om hun financiën of medische zaken te regelen.

[REKENTOOL]

het CAK Eigen Bijdrage WLZ berekenen

Rekentool ter berekening van de Eigen Bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg. Kies 'instelling' als je volledig vergoed via de WLZ gaat wonen. Maar kies hier 'thuis', als je kiest voor een kleinschalig woonconcept en dan 'VPT' (volledig pakket thuis). 

[WEBSITE]

Netwerk organsatie voor juridisch, fiscale, administratieve en emotionele zaken

Landelijk netwerk van allerlei organisaties op het gebied van juridische, fiscale, administratieve en emotionele kwesties. Van notarissen tot organisaties die zelfredzaamheid ondersteunen.

[TIP]

Goed vertegenwoordigd.

Goede uitleg over 'algemene volmacht'. Mijn zus werkt op een advocaten/notaris kantoor en gaf de gouden tip: "Zolang het nog kan (bij beginnende dementie) laat je ouders een volmacht opstellen voor jou en je zussen/broers. Daardoor kun je administratieve-, financiële en zorggerelateerde zaken regelen, zodra het niet meer gaat. En wordt een gang naar de rechter voorkomen!"

Ouders kunnen er voor kiezen de volmacht op hun kinderen in hun levenstestament niet direct in te laten gaan, maar pas na een verklaring van een onafhankelijke arts, waaruit blijkt dat zij niet (langer) wilsbekwaam zijn. De kinderen zitten dan als het ware ‘op de reservebank’, maar de volmacht ligt wel klaar voor als het nodig is.

[BLOG]

Impact hoeveelheid spaargeld bij verhuizing naar verpleeghuis

Blog die goed uitlegt wat veel of weinig spaargeld betekent bij opname in een verpleeghuis. En hoe het werkt bij het CAK.